Falk Culinair Romania

Termeni şi condiţii

Acesta reprezintă un contract electronic între S.C. CRONOS INVEST S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/827/2005, Cod fiscal nr. RO17517550 numită în continuare Distribuitor şi persoana fizică sau juridică reprezentată de d-voastră, cu datele declarate de d-voastră, numită în continuare Client. Prin folosirea acestui site (www.falkculinair.ro), acceptaţi în întregime termenii şi condiţiile acestui contract.

Prin accesarea acestui site (www.falkculinair.ro) sunteţi de accord şi aveţi cunoştinţă de faptul că nici una dintre parţile implicate în crearea acestui site (www.falkculinair.ro) nu este responsabilă pentru eventualele probleme care ar putea apărea direct sau indirect prin navigarea pe acest site.

Specificaţiile, ilustraţiile produselor şi datele tehnice sunt bazate pe informaţii oficiale furnizate de producatorul FALK CULINAIR N.V., CRONOS INVEST S.R.L. nu poate aduce garanţii asupra erorilor puţin probabile ce pot interveni în acurateţea informaţiilor, asumându-şi însă reponsabilitatea de a aduce la zi orice modificări.

CRONOS INVEST SRL, numit în continuare Distribuitor, îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni legali în orice moment fără o notificare în prealabil.

1. Plata

i. Plata la sediu (Cash sau card)

Se poate opta pentru plată la sediu cash doar pentru comenzile care au fost confirmate telefonic, urmând ca acestea să poată fi ridicate de la punctul nostru de lucru din Geamana, strada Prelungirea Craiovei, nr. 48, Judeţ Argeş.

ii. Plata prin ordin de plata

Dacă optaţi pentru achitarea comenzii prin ordin de plată veţi primi pe e-mail o factură proformă emisă de către S.C. CRONOS INVEST S.R.L., în baza căreia se va face plata prin ordin de plată. Livrarea produselor se va face în acest caz doar după confirmarea plaţii în cont sau după trimiterea ordinului de plată cu ştampila băncii pe e-mail la adresa cronosinvest@yahoo.com

iii. Plata la livrare (Ramburs)

Se face către delegatul nostru sau către firma de curierat (dacă localitatea de livrare nu se află în zona de acoperire a agenților nostri) la livrarea coletului, aceasta emiţând chitanţa pentru suma ramburs precizată pe AWB-ul de transport. Pentru comenzile în valoare totală mai mare de 5.000 LEI pentru care se solicită plata la livrare, poate fi solicitata achitarea unui avans de 30% din valoarea comenzii.

iv. Notă: Termenul de livrare pentru comenzile ce contin produse care nu se afla in stoc este de 10-20 zile.

2. Transportul

Transportul este gratuit. Livrarea se face prin delegatul nostru sau prin Fan Courier.

3. Răspunderea transportului

Raspunderea transportului şi a produselor este în sarcina noastră.

4. Distribuitor

S.C. CRONOS INVEST S.R.L.
J03/827/2005;     RO17517550
Sediu social: str. Nicolae Labis nr. 81 Pitesti
Capital social: 500.000 lei
Pct. de lucru: Geamana strada Prelungirea Craiovei nr.48, Jud. ARGES
Tel: 0746.267.788;   0752.161.514;   0755.088.380
Tel/fax: 0248 263 565;   0248 263 918;   0248.284.440
RO42 OTPV 2700 0026 8051 RO01
OTP BANK PITEŞTI
E-mail: cronosinvest@yahoo.com   cronosinvest@mail.com

5. Returnare

Clientul poate returna produsele achiziţionate în următoarele situaţii:

(a) Coletele prezintă deteriorări severe,

(b) Produsele au fost livrate greşit sau produsele au fost facturate greşit,

(c) Produsele prezintă defecte de fabricaţie.

"Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului." De asemenea, în conformitate cu art. 7, alin. 1, din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului sau produselor, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.

Clientul se obligă să notifice Distribuitorului, intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (E-mail, Fax, etc.) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea produselor si/sau serviciilor.

Clientului, care a notificat Distribuitorul, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 10 zile lucrătoare, în caz contrar, Distribuitorul considerând cererea nefondată/invalidă şi poate refuza returul.

Distribuitorul poate să refuze produsele returnate de către Clienţii săi, dacă returul se încadrează într-unul din cazurile prevăzute în continuare, fără ca acesta din urmă să pretindă daune-interese sau despăgubiri:

(a) În cazul înlocuirii produsului achiziţionat cu un alt produs având alte specificaţii sau de un tip diferit,

(b) În cazul în care cererea de returnare are data de expediere a notificării intenţiei de returnare care depaşeşte termenul de 10 zile lucrătoare, calculat din ziua lucrătoare imediat următoare datei contractului onorat,

(c) În cazul în care se returnează un produs, iar produsul returnat nu este în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte şi documentele care l-au insoţit).

6. Rambursare şi contravaloare

În cazul rambursarii contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.

În cazul în care Clientul care a returnat un produs, iar Distribuitorul nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.

În toate cazurile, cheltuielile de returnare şi/sau re-expediere vor fi suportate de către client, excepţie făcând situaţiile prezentate la alin. 5 punctul (a), alin 5 punctul (b) şi alin. 5 punctul (c). De asemenea, în cazul livrării unui produs necomandat sau a unor produse necomandate, conform cap. 7.3., cheltuielile de returnare sunt în sarcina Distribuitorului.

7. Garanţie

Garanţia este de doi (2) ani pentru defecte de fabricaţie, iar durata de utilizare este nelimitată.

8. Date cu caracter personal

Distribuitorul colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP) numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:

(a) validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta,

(b) rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta,

(c) pentru a asigura accesul acestuia la serviciu,

(d) contactarea acestuia, la cererea sa voluntară,

(e) contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii,

(f) scopuri statistice,

(g) trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic.

Prin acceptarea acestor termeni, fiecare Client şi-a exprimat consimţământul ca Distribuitorul să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

9. Date de contact

Numerele de telefon pentru contact sunt:

Tel: 0758.093.330     0758.093.331     0749.112.441

Tel/Fax: 0248.263.565     0248.263.918     0248.284.440

Program: luni - sâmbăta, orele 09:00 - 18:00