Falk Culinair Romania

Politică de confidenţialitate

Definiţii: S.C. CRONOS INVEST S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/827/2005, Cod fiscal nr. RO17517550 numită în continuare Distribuitor. Persoana fizică sau juridică reprezentată de d-voastră, cu datele declarate de d-voastră, numită în continuare Client.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Distribuitorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Informaţii pe care le furnizaţi.

Când trimiteţi o comandă a unui produse sau a unor produse, vă solicităm informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat şi anume: (a) validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta, (b) rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta, (c) pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, (d) contactarea acestuia, la cererea sa voluntară, (e) contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii, (f) scopuri statistice, (g) trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Aveţi dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată catre:

S.C. CRONOS INVEST S.R.L.
J03/827/2005;     RO17517550
Sediu social: str. Nicolae Labis nr. 81 Pitesti
Capital social: 500.000 lei
Pct. de lucru: Geamana strada Prelungirea Craiovei nr.48, Jud. ARGES
Tel: 0746.267.788;   0752.161.514;   0755.088.380
Tel/fax: 0248 263 565;   0248 263 918;   0248.284.440
RO42 OTPV 2700 0026 8051 RO01
OTP BANK PITEŞTI
E-mail: cronosinvest@yahoo.com   cronosinvest@mail.com

Informaţii pe care le obţinem

Putem colecta informaţii despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului şi informaţii despre reţeaua mobilă, adresa IP, tipul de browser, limba acestuia, data şi ora solicitării dvs. şi adresa URL de referinţă).

Informaţiile colectate despre dispozitiv vor fi folosite în scopuri statistice. Informaţiile colectate despre dispozitiv nu vor fi folosite pentru identificarea d-voastră.

Cookies

Aveţi dreptul de a refuza cookies. Acest site (www.falkculinair.ro) nu foloseşte cookies şi refuzarea acestora nu va afecta în niciun mod negativ navigarea.

Notă: Ne rezervăm dreptul de a revizui aceşti termeni legali în orice moment fără o notificare în prealabil.